Milline on hea meeskonnajuht?

Kindlasti ei saa sellele küsimusele üheselt vastata, sest iga töötaja jaoks on “hea juht” erineva tähendusega. Mõnele meeldib karm ja kindlaid reegleid järgiv juht, teisele aga leebe ja mitte eriti “kamandav” juht. Mina arvan, et hea juht on just kusagil nende kahe vahel ja oskab hinnata ning arvestada iga töötaja unikaalsust. Ta läheneb igale oma alluvale personaalselt, sest igaühele sobib erinev juhtimine. Püüan siinkohal välja tuua mõned minu arvates hea juhi omadused.

 

Selle asemel, et küsida: “Kuidas ma saan inimesi motiveerida”, küsib hea juht: “Millised tingimused ma pean looma selleks, et inimesed end ise motiveeriksid?” Mulle väga meeldib Ivar Raav seisukoht, et juhtimine peaks olema ajutine. Sellest kirjutab ta oma raamatus “Juhtimise jalajälg”.

 

Inimene veedab enamuse oma ajast töötades. Seega peavad töötingimused olema sellised, et inimene püsiks motiveeritud ja ei “väsiks” ka juba aastaid ühes ettevõttes töötades. Üheks motivaatoriks on kindlasti töötasu, kuid see pole kaugeltki mitte ainuke. Näiteks motiveerib töötajaid see, kui teda inimesena austatakse – juht ei eelda, et alluv teeb pidevalt ületunde. Vahel tuleb ikka ette, et ületunde tehakse, kuid hea juht märkab töötaja püüdlusi ja premeerib teda lisatasu makstes ehk rahaliselt või annab hoopis vaba aega, et töötaja saaks näiteks oma perega kaotatud aja tasa teha.

meeskonnajuht

 

Tunnustamine

Üks oluline komponent hea juhtimise juures on TUNNUSTAMINE. Kas teadsid, et tunnustavate juhtidega meeskonnad edestavad mitte-tunnustavate juhtidega meeskondi oma müügitulemustes lausa kuni 31 protsenti? Motivaator kirjutab oma blogis tunnustava juhtimise seitsmest praktilisest sammust. Hea juht, mine vaata, kas tunned ennast nendes punktides ära.

 

Tunnustamine annab meeskonnaliikmele signaali, et teda on märgatud ja tema panust hinnatakse ning tema tähtsust meeskonnas peetakse oluliseks. See annab omakorda juurde uut energiat ja indu, et jätkata ja täita oma tööülesandeid veelgi paremini. Tean seda kinnitada omast kogemusest. Tean, kuidas igasugune tagasiside aitab edasi ja kuidas positiivne tagasiside annab jõudu ja indu juurde. Minu jaoks on juhiks minu klient. Hea juht hoolib oma töötajatest ning teab, millised on inimeste põhivajadused (Maslow inimvajaduste hierarhia) ning arvestab nendega.

 

Mis on inimese üks peamisi vajadusi? Olla hinnatud, tunnustatud ja vajalik. Lisaks motiveerivate tingimuste loomisele ja tunnustamisele, tunneb hea juht huvi ka meeskonnaliikmete arvamuse ja seisukohtade vastu ning küsib tagasisidet töötingimuste, juhtimise, töökorralduse ja meeskonnatöö kohta.

 

 

10 küsimust, mida iga juht võiks oma töötajatelt regulaarselt küsida

  1. Mis sulle siin töötades meeldib?
  2. Mis sind siin töötades häirib?
  3. Kas ja mis takistab sul andmast endast parimat?
  4. Kas saad minult piisavalt tagasisidet oma tööle (missugusel viisil sa tagasisidet saada eelistaksid?)
  5. Kas sul on mingeid soove/vajadusi, mida mina või meie meeskond pole märganud, aga need on sinu jaoks väga olulised?
  6. Kui sa saaksid muuta ühte asja oma töö juures, siis mis see oleks?
  7. Kas sul on soovitusi meie meeskonnale – mida võiksime püüda muuta?
  8. Kuidas mul juhina läheb? Päriselt.
  9. Kas sul on mulle küsimusi? Ükskõik, missuguseid.
  10. Kui tihti sulle meeldiks 1-1 kohtuda, et arutada, kuidas mul juhina ja sul töötajana läheb?

 

Töötajad, kes tunnevad, et nende juhtkond hoolib neist, ei ole pelgalt töötajad – nad on justkui pere, kes liiguvad ühise eesmärgi poole olles produktiivsemad, rahulolevamad ja rõõmsamad.

Rahulolevad töötajad viivad rahulolevate klientideni, mis omakorda viib suurema kasumini. Rahulolevad töötajad on parimad brändisaadikud ettevõttele, kus nad töötavad.

 

meeskonnajuht

 

Meie kahe tiimiliikme nägemust heast juhist loe siit

 

REELIKA:
“Hea juht oskab hinnata ja arvestada iga töötaja unikaalsust. Ta läheneb igale oma alluvale personaalselt, sest igaühele sobib erinev juhtimine. Edukas juht loob pidevalt uusi projekte ja palkab selleks ka uusi inimesi, et saada uusi ideid ja uut nägemust ka teiste pilkude läbi.

Hea juht on ka ise motiveeritud ja innukas. Ei ole võimalik olla oma alluvatele või meeskonnaliikmetele eeskujuks, kui endas seda sädet ei ole. Tuleks olla avatud kõigele uuele (ka sellele, mis esmapilgul võib tunduda ebareaalsena või ilmvõimatuna) ja katsetada läbi, mis töötab, mis mitte. Kaasata alati kõiges oma ideedes ja mõtetes oma meeskonnaliikmeid.

Õige meeskonnavaim koosneb 100% usaldusest. Sa tead, et võid usaldada igat oma meeskonnaliiget enda eest sõna võtma, sest ühine energia ühendab. Üks kõigi ja kõik ühe eest!“

 

MARGARITA:

“Hea juht märkab töötaja potentsiaali ja ei hoia seda tagasi. Kui ta näeb, et töötajal on aeg “lendu tõusta”, siis ta võimaldab seda ettevõtte siseselt või laseb tal minna. Nii nagu kasvavad ja arenevad ettevõtted, kasvavad ka ettevõtte töötajad. Kõrgem töötasu ei ole siinkohal motivaator, kui töötajal puudub võimalus eneseteostuseks.

Hea juht koolitab oma töötajaid ja näeb suuremat pilti õppida soovivas töötajas. Mida laiem ja värskem on töötaja silmaring, seda rohkem toob ta tegelikult kasu sinu ettevõttele. Väärtustatud ja hoitud töötaja jagab hea meelega oma teadmisi edasi ka ettevõtte arenguks. Samamoodi ei ole alati töötaja õppimise soovi eesmärgiks tööandjat vahetada või nõuda suuremat töötasu, vaid võib anda töötajale enesekindluse oma tööks, millest tal varem võis puudus olla.

Hea juht märkab töötajate vahelisi pingeid või isiksuste mittesobivust. Võimalusel viib läbi meeskonnakoolitusi ja selgitab välja murekohad. Näiteks kõikidele ei sobi avatud kontoris töötamine ja vastupidi – mõni inimene just vajab seltskonda ja “suminat” enda ümber. Hea juht ei jäta töötajaid omavahel asju klaarima, vaid vajadusel sekkub.

Hea juht ei alaväärista ennast töötajate ees ja ei näita välja oma ebakindlust. Kui sina ei oska ennast väärtustada ja hinnata, siis ei oska seda ka sinu töötajad.”

Artikli autor: Gerly Siimenson

VirtuaalAssistendid

 

Kommenteeri siia postituse alla, missugune juht on sinu arvates hea juht, missugune on sinu ülemus või missugune juht sa ise oled?

Jaga seda blogipostitust

Kommentaarid:

Jaga seda blogipostitust

Kommentaarid:

Jäta kommentaar