Reelika Kriisa

Reelika Kriisa

Virtuaalassistent Reelika tutvustus

REELIKA on positiivne, sõbralik ja igati abivalmis personalipartner ning virtuaalne assistent.

Reelika on osalenud mitmetes erinevates projektides ja neid edukalt juhtinud. Tal on kogemusi dokumentide haldamisel ja infosüsteemide arendamisel ning ta on hästi kursis digitaalsete tööriistadega. Tema suurepärased suhtlemis- ja läbirääkimisoskused aitavad luua ja hoida partnerlussuhteid ning toetada sisekommunikatsiooni.

Reelika pikaaegne kogemus personalitöö valdkonnas on andnud talle kindla aluse mitmekülgsete oskuste ja teadmiste omandamiseks. Erinevates ettevõtetes on tema hallata olnud töötajate värbamine, personalidokumentatsioon ja koolitused, tööohutus, erinevate kordade ja juhendite väljatöötamine ning riskianalüüsid.

REELIKA AITAB SIND JÄRGMISTE TEGEVUSTEGA:

  • Töötajate värbamisel ja valikul
  • Töökuulutuse kujunduse ja sisu loomisel
  • Ametijuhendite, kordade ja muude juhendite loomisel
  • Tööohutuse juurutamisel/täiendamisel/arendamisel
  • Riskianalüüside vormistamisel
  • Töörahulolu-uuringute läbiviimisel
  • Personalistrateegia kujundamisel
  • Töötajate andmete digitaliseerimisel
  • Personalivajaduse prognoosimisel ning graafikute koostamisel
  • Erinevate tehnoloogiliste vahendite kasutuselevõtul, et personalitööd lihtsustada või automatiseerida
  • Erinevate statistiliste aruannete koostamisel

Reelika on tugev organiseerija, kes korraldab efektiivselt üritusi, haldab ajakavasid ning tagab sujuva töövoo. Lisaks omab ta Tallinna Majanduskooli lõpetanuna personalitöö eriala rakenduskõrgharidust ja sekretäritöö kutseharidust, mis annab talle sügavama arusaamise personali- ja sekretäritöö põhimõtetest ja parimatest tavadest.

Reelika on väga pühendunud ja innukas õppija, mistõttu osaleb ta praegu ja kindlasti ka edaspidi mitmetel erinevatel kursustel. Ta usub siiralt, et pidev õppimine ja eneseareng on edu võti.

Reelikat iseloomustab positiivne suhtumine ning veendumus, et lahendamatuid olukordi ei ole olemas. Ta on alati valmis vastu võtma väljakutseid, sest usub, et need aitavad tal kasvada ja õppida.

 

Reelika suureks kireks on veel ka karma-astroloogia. Juba väikese tüdrukuna tundis ta suurt huvi astroloogia vastu ning hiljem, juba süviti astroloogiasse sisenedes, jõudis karma-astroloogiani.

Valdkonnad, milles ta saab oma teadmiste ja kogemustega aidata, on kindlasti personalitöö, koolitused, tööohutus.

Kui vahel tunned, et oleks vaja asjatundjat, kes suudab ja siiralt aitab leida õiged inimesed õigetele ametikohtadele ning oskab kujundada ettevõttes positiivset organisatsioonikultuuri, siis Reelika on just see inimene, kelle poole pöörduda. Inimesed on tema südameasjaks. Võta julgelt ühendust    –>