Ettevõtte edu kiirendid

Mis on Sinu MIKS tegelemaks ettevõtlusega? Mis see põhjus on?

Esimene samm ongi vastata sellele küsimusele, sest kui Sinu MIKS (põhjus) on piisavalt mõjus, aitab selle meelde tuletamine rasketel hetkedel taas reele saada ja teekonda jätkata, mitte alla anda. Ja neid hetki tuleb ikka.

Kas Sinu igapäevased tegevused viivad sellele lähemale?

Mida peaksid iga päev tegema, et ettevõttesse raha sisse tuua? Kas teed neid tegevusi?

Kas tunned, et peaksid tegema mingeid muid tähtsaid asju, et ettevõtet kasvatada aga ei jõua selleni igasugu toimetuste kõrvalt või vastupidi, et ei jõua turundustegevusi teha?

Mis Sind takistab?

Ettevõtte edu kiirendiks on neli asja:

 1. DELEGEERIMINE

Delegeerimisoskus on väga tähtis iga juhi jaoks. Liiga paljud väikeettevõtjad teevad kõike ise ning seetõttu võivad tegemised jääda pealiskaudseks ja järjepidevus võib kergesti kaduda. Lisaks kaasneb kangelasliku „saan ise hakkama“ mõtlemisega tihti läbipõlemine, mis on palju tõsisem probleem kui pelk väsimus.

Armas ettevõtja, hoia oma fookus ettevõtte kasvul ja enda põhitegevusel, mis raha sisse toob. Kõik muud tüütud ja aeganõudvad lisategevused delegeeri teistele spetsialistidele.

 

Inimesed arvavad, et fokusseerimine on keskendumine ühele asjale, aga tegelikult on see EI ütlemine kõigele, mis ei lähe selle ühe asjaga kokku.Steve Jobs

 

Delegeerimisoskus on õpitav ja seda on hea alustada väikeste sammudega. Kõigepealt anna käest ära üks töökohustus. Aegamööda näed, kuidas see vähendab sinu töökoormust ja usu mind, Sa satud sellest vaimustusse.

 

Põhjused, miks ei taheta delegeerida:

 • “Orav rattas sündroom”. Liiga kiire, et jõuaks sellega tegeleda: mõelda välja need tööjärgud, mida delegeerida ja otsida töö jaoks õige inimene.
 • Ei osata kohe märgata, mida delegeerida võiks.
 • Ei osata delegeerida – ei teata, kuidas see protsess välja peaks nägema.
 • Ei teata, kust ja kuidas leida need kõige pädevamad inimesed, kellele delegeerida.
 • Usalduse probleem. Kardetakse jagada juurdepääse konfidentsiaalsele infole.
 • Ei osata kontrollist lahti lasta. Kardetakse, et uus inimene ei tee asju nii nagu sooviks ja ise teeks.
 • Probleem uute inimestega suhtlemisel. Kõigil ei ole lihtne uute inimestega suhelda.
 • Kardetakse, et abilise palkamine on kulukas.

 

Spetsialist teadupärast küsib oma töö eest ka vastavat tasu. Alustava ettevõtte juhile käib see hind aga sageli üle jõu ning ta ei oska kohe näha, et inimeste kaasamine aitab tal võita aega ja kasutada seda just raha loomiseks. Kui ta täidab ettevõttes kümmet ametikohta, siis pole tal aega peamiseks – ettevõtte kasu maksimeerimiseks.

Alustavale ettevõttele on sel puhul ideaalseks lahenduseks VIRTUAALSE ASSISTENDI TEENUS.

VA on üldjuhul teenuspakkuja ning töö tellijal ei ole tema ees muid kohustusi, kui selge delegeerimine ja arvete õigeaegne tasumine. Koosta tööpakkumine, kus on välja toodud tööd, millega abi vajatakse ja konkreetsed nõudmised kandidaadile. Nii on kindlam, et leiad õige inimese.

On võimalik alustada delegeerimist 1-2 tööülesandest ja vaadata, mis veel töö käigus ette tuleb. Virtuaalne assistent näeb ise samuti, kus ta võiks abiks olla ning teab, kuidas delegeerimist hõlpsamini korraldada saaks.

Virtuaalsed assistendid, kes on läbinud vastava koolituse, teavad väga hästi, kui tähtis on konfidentsiaalsus ja sellepärast muretsema ei pea. Keegi ei taha riskida sellega, et klient saab halva kogemuse.

Delegeerimise juures peaks kindlasti olema täpne ja väljendama end selgelt ning kontrollima, kas Sind mõisteti õigesti. Ülesanded on hea alati esitada kirjalikus vormis, näiteks meilitsi. Virtuaalse assistendiga on võimalik suhelda ka videokõne vahendusel või kui see ei ole mugav, saab ka helistada või kirjateel suhelda. Nii, kuidas Sulle paremini sobib.

Virtuaalse assistendi teenust ei pea kasutama iga kuu ja kindlal hulgal kuus, kui ei ole teisiti kokku lepitud (näiteks fikseeritud kuutasu). Saab kokku leppida ka teenuse kasutamise kuu piirmäära, mida ei ületata.

Assistent aitab vajadusel edaspidi leida ka teisi spetsialiste ja töötajaid ning vajadusel saab nendega ise suhelda ja töid delegeerida. Ta saab Sinu eest ka klientidega suhelda.

Tööjaotuse juures on tähtis veel see, et ühe tööjärgu või ülesandega tegeleb korraga üks konkreetne inimene. Nii ei teki segadust. Muidugi on vaja vastavatesse ülesannetesse leida ka õiged inimesed, mis võib veidi aega võtta, kuid see on ühekordne pingutus, mis tasub end kuhjaga ära nii ajaliselt kui rahaliselt.

Ettevõtte edu kiirendid

 

2. AUTOMATISEERIMINE

Automatiseeri oma tööd nii palju kui võimalik. Näiteks tee omale sotsiaalmeedia plaan (või kasuta spetsialisti abi) ja kirjuta sisu siis, kui Sul parasjagu loovuse hetk on, kirjuta kohe rohkem valmis ja hoia varuks. Ajasta postitused terveks kuuks ette või lase seda teha assistendil.

Kui pakud konsultatsioone või teed uute potentsiaalsete klientidega videokõnesid, siis kasuta automaatset broneerimise võimalust, mis on ühendatud kalendri ja näiteks Zoom keskkonnaga, kuhu tekib kohe ka kohtumise link, mis saadetakse automaatselt osalejatele.

Kõige tähtsam süsteem on see, kuidas klient Sinu ettevõtteni jõuab, milline on tema teekond. Näiteks Facebooki grupis on link, mis viib kodulehe vormile, kus uudiskirjaga liituda, siis sealt edasi käivitub meiliturunduse platvormi automaatika, mis saadab inimesele tänuks registreerimise eest näiteks mingi alla laetava kasuliku materjali ja veel mõne järelkirja, kus on mingi üleskutse või suunamine kuhugi jne. Selliseid erinevaid automaatikaid on võimalik üles ehitada mitmeid, vastavalt Sinu ettevõtte vajadusele.

Ka e-kirju ja uudiskirju saab ette ajastada. Kontakte meiliturunduse platvormil saab segmenteerida gruppidesse, et kirjad kohe õigetele sihtgruppidele edastada. Kui automatiseerimine või ette ajastamine tundub keeruline, võta selle sisseseadmiseks appi virtuaalne assistent ja edaspidi on sul juba palju lihtsam.

Ettevõtte edu kiirendid

3. SKALEERIMINE

Kas äri on skaleeritav tähendab seda, et kas toodet/teenust on võimalik pakkuda massidele (suurele hulgale klientidele) ilma, et peaksin oluliselt rohkem töötunde tegema või tööjõudu kasvatama. Skaleerimine hõlmab nii delegeerimist kui automatiseerimist loomaks süsteeme, mis seda võimaldavad.

Näiteks professionaal, ütleme, et psühholoog, saab oma äri skaleerida virtuaalsete koolituste näol. Nii jõuab ta piiramatu hulga inimesteni. Tema vastuvõttude arv kuus ei saa ju olla piiritu.

Äri kasv ja skaleerimine on vaatamata oma sarnasusele kaks väga erinevat mõistet. Klassikaline ettevõtte kasv näeb ette nii tulude, kui ka kulude proportsionaalset suurenemist. Skaleerimise juures on aga erisuseks see, et käibe suurenemine ei too kaasa samaväärset väljaminekute kasvu.

Äri skaleerimine nõuab abijõudu. Kasvõi tehnilistes tegevustes. Ka siin võib olla toeks virtuaalne assistent.

Ettevõtte edu kiirendid

 

4. KOOSTÖÖ

Koostööks peetakse mitme inimese või inimeste rühma vahelise töö tegemist ühise eesmärgi saavutamiseks. Peamiselt peetakse koostöö all silmas töötamise protsessi, mis arvestab erinevate osapoolte huve.

 

Koostööd tehes on oluline:

 • Suhtlemisoskus, mis on vajalik mõtete jagamiseks ja teiste arvamuste kuulamiseks.
 • Avatus aitab aktsepteerida erinevaid vaatenurki ja arvamusi.
 • Kohanemisvõime, et toime tulla muutuvate oludega ja leida kõikidele osapooltele sobivaid lahendusi.
 • Usaldus ja usk partnerite vastu aitab paremini kaasa eesmärgi saavutamisele.

 

Miks koostöö nii oluline on? Siin on mõned põhjused:

 • Teadmiste ja kogemuste jagamine

Koostöö teiste ettevõtjatega võimaldab meil õppida üksteiselt. Igaühel on oma tugevused ja kogemused, mida saame omavahel jagada, et paremini mõista erinevaid aspekte ärimaailmas.

 • Ressursside optimeerimine

Koostöö võimaldab meil jagada ressursse nagu aeg, raha ja oskused. See võib vähendada kulusid ja suurendada tõhusust, pakkudes samal ajal suuremat väärtust meie klientidele.

 • Võrgustiku laiendamine

Koostöö avab uksi uutele võimalustele ja võimaldab laiendada oma võrgustikku. Koos teistega töötamine võib viia uute kontaktide, klientide ja äripartneriteni, kes muidu võiksid jääda avastamata.

 • Innovatsiooni soodustamine

Erinevate ettevõtjate koostöö võib aktiveerida innovatsiooni ja loovust. Uued ideed ja vaatenurgad võivad tekkida siis, kui erinevad meeled ja oskused kohtuvad, luues seeläbi võimalusi uuteks ja paremateks lahendusteks.

 

Kokkuvõttes võib öelda, et koostöö on võti edu saavutamiseks ettevõtluses. Nii et ära karda teiste ettevõtjatega ühendust võtta ja koostööd teha. Isegi sel juhul kui Sulle tundub, et see niiöelda teine pool on palju kaugemale jõudnud, edukam, kogenum.

JULGUS on tegutsemine vaatamata hirmule. See on üks peamisi edukate inimeste omadusi. Julgetel on palju rohkem võimalusi. Meil kõigil, ka kõige edukamatel ja kuulsamatel inimestel, on omad hirmud. Seda enam tuleks teha koostööd nii, et Sinu koostööpartner täidab osa, milles Sina kõige tugevam ei ole ning vastupidi.

 

Broneeri videokõne ja vaatame koos üle igapäevased tegevused ja sihid, et leida need 1.2 tööd, mida võiksid ära delegeerida. Räägime ka sellest, kuidas seda teha.

Broneeri kõne siin!

Artikli autor: Gerly Siimenson

VirtuaalAssistendid

 

Jäta meile artikli alla kommentaar ning jaga palun oma tagasisidet. Mida uut ja kasulikku siit teada said?

Jaga seda blogipostitust

Kommentaarid:

Jäta kommentaar