Põhjused, miks virtuaalne assistent peaks ümbritsema end kolleegidega

Virtuaalassistentide omavaheline koostöö ja teenuse pakkumine meeskonnana, on üha populaarsem

Töötatakse ka mitmes VA teenust pakkuvas meeskonnas. Olles ise üks esimesi VA väikeettevõtjaid, kes lõi oma tiimi tean, et üksi töötades tuleb õige pea niiöelda “lagi” vastu, sest üle 7 kliendi naljalt hallata ei suuda. Soov on ju pakkuda kvaliteetset teenust. Nii ongi hea ümbritseda end teiste virtuaalsete assistentidega, hoida ühendust, kohtuda, teha koostööd ajutiselt või moodustada ühine tiim. Olles ühenduses kolleegide võrgustikuga, on alati tugi ja abi käepärast ja saab kliendi suunata täpselt õige assistendi juurde, kes just tema valdkonnas väga tugev on või kutsuda see assistent oma tiimi. Ilma kolleegidega suhtlemise ja kohtumiseta me ju ei tea teiste tugevusi, isikuomadusi ega seda, kelle poole vajadusel pöörduda. Mitte keegi ei saa kõike teada ja osata ja seetõttu on kasulik olla kursis teiste virtuaalassistentide tegemistega.

 

Inimeste teadlikkuse tõstmine VA tööst on samuti üks asi, mida on võimalik teha koostöös teistega

Postitades sotsiaalmeedias, korraldades ühiseid üritusi ja rääkides oma tööst. Väga paljud ettevõtjad ei tea veel üldse virtuaalse assistendi teenuse kasutamise võimalusest, seega, mida rohkem inimesi sellest räägib, seda suurem on tõenäosus meie tööd laiemalt tutvustada. Eriti oluline ja kasulik on info pakutavatest teenustest just alustava ettevõtja jaoks, kelle rahalised võimalused on esialgu piiratud.

 

Peamine põhjus, miks olla ühenduses VA-de võrgustikuga, teha koostööd ja kohtuda regulaarselt, on kuuluvustunde loomine

See on ka üks meie põhivajadusi inimestena. Enamik virtuaalsetest assistentides tegutseb siiski üksi. Ta kuulub küll mitmetesse meeskondadesse, klientideks on erinevad ettevõtted, kuid ta on üksi. Kui meil on aga ühtehoidev VA-de kogukond – ühisüritused, toetavad Facebooki grupid, piirkondlikud kohtumised kolleegidega, on asjad väga palju teistmoodi. Nt Virtuaalassistentide päev on justkui meie, VA-de, suvepäev. Säärane vahetu suhtlemine ja mõttekaaslaste leidmine tõstab tohutult seda kogukonna ja kuuluvuse tunnet. Saad suhestuda teistega ka muudes eluvaldkondades. Näiteks näha, kas ka teistel on samasugused töö- ja eraelulised väljakutsed ja nii mõneski asjas saab teineteist toetada ja kogemusi jagada.

 

Ka alustaval VA-l on soovitatav käia kohtumistel ja suhelda julgelt kogenumate tegijatega

Alustav VA võib end algul selles maailmas tunda üsna üksi, eriti, kui ta ei oma kogemust ettevõtluses ja tal puuduvad vajalikud kontaktid. Seetõttu on hea, kui meil on toetav ja heatahtlik ning edasiviiv VA-de kogukond. Alustav VA saab kogenud kolleegidega suheldes vastused oma küsimustele ja maandada oma hirme seoses VA tööga. Hirm on üks suuremaid illusioone, mille me kahjuks endale ise loome. Kolleegid on väga abivalmid, aidates kõigega, millega vähegi oskavad. Ei ole vaja karta, et äkki sind nähakse konkurendina ja ei taheta nõu anda! Täpselt nii kiiresti kui kasvab VA-de kogukond, kasvab ka vajadus nende teenuse järele. Nii palju kui on erinevaid kliente, on ka erinevaid assistente. Seega, konkurents ei ole väga teema ja liialt ei tasu end ka teistega võrrelda, sest kusagil on ettevõte või klient, kes vajab just sinu oskusi ja kui sa mängid kedagi teist, siis ta ju ei leiagi seda päris sind. 🙂

Üks mõtlemise koht… Mida annab sulle kolleegi nägemine konkurendina? Kas hirme, pakub võistlusmomenti, stressi, kadedust, on edasiviivaks jõuks enda arendamisel või hoopis üleõppimisel ja pabistamisel? Mida annab kolleegi nägemine toetava kogukonnaliikme ja võimaliku mõttekaaslase või koostööpartnerina? Kas see annab sulle tunde, et kuulud vägevasse VA-de võrgustikku, turvatunde, et alati on kellelt nõu küsida või kellele delegeerida ülesanded või kliendid, keda sa aidata ei saa, põnevuse, et mida järgmiseks koos organiseeritakse või mis koostööd tegema hakatakse? Kumma tee valiksid sina?

 

 

VA-de omavaheline suhtlemine ja füüsiline kohtumine annab parema pildi sellest, kes päriselt on need inimesed, kellega seni on internetis vaid kirja teel suheldud

Saab aru, kes inimesena ja oma oleku ning mõtteviisiga klapib sinuga väga hästi ja kellega sooviksid näiteks edaspidi tööalaselt suhelda ja olla teineteisele niiöelda VA teekonnakaaslased. Päriselt kohtudes on suurem tõenäosus koostööde sünniks, sest siis näeb inimest “päriselt” ja kui koos juba mõttelõng jooksma hakkab ning toimub ajurünnak ja ideede tulv, on tõenäoline, et sealt kasvab välja ka koostöö.

 

Kohtumistest sündinud koostöö võib olla näiteks mõne kliendi teenindamise puhul jõudude ühendamine või hoopis ühise tiimi loomine

Ka assistendil võib olla assistent. Just nii! Tean isiklikult VA-d, kes pani Facebooki gruppi üles kuulutuse, kus küsis, kas on virtuaalassistente, kes vajaksid assistenti. Ja tal on täna väga palju tööd!

 

VA-de füüsilisest kohtumisest võib sündida ka hoopis mõni muu ühine projekt

Täpselt nii sai kokku ka Virtuaalassistentide päeva ürituse korraldustiim – mina, Elle Mikiver ja Merly Rosenberg. Me osalesime ühel väljakutsel, millele järgnes tasuline kursus, kus tuli leida omale vastutuspartner. Avastades, et oleme kõik sama maakonna inimesed ja olles mitmetel väljakutsetel ja kursustel ikka ja jälle kokku puutunud, otsustasime kolmekesi vastutuspartnerid olla. Juba õige pea saime kohvikus kokku Merlyga ja kursuse lõppedes ka kõik kolmekesi. Sealt edasi korraldasime juba selle kursuse lõpupidu, milles oli meid toetamas ka kaks kursuse juhendajat, kes oma maakodu toimumispaigaks lubasid. Aitäh siinkohal Sigrit ja Agenes Sägale ja muidugi ka kursuse kolmandale lektorile, Liina Ostumaale. Järgmine projekt Elle ja Merlyga oligi Virtuaalassistentide päev Valma seikluspargis, mis ei jää päris kindlasti viimaseks ega ka mitte ainsaks projektiks, mis meil kavas on.

See on ehe näide, et on hea kolleegidega päriselt kokku saada. Lisaks sellele, et oleme virtuaalsed assistendid, oleme ka ettevõtjad ja meil on ka muid andeid. Kes teeb näiteks käsitööd, kes on lisaks jumestuskunstnik või juuksur, kes treener jne. Koostööd ja põnevad projektid võivad tekkida VA-de vahel ka mõnes muus valdkonnas.

 

Füüsiline kokkusaamine pakub vaheldust ja võimalust tulla välja oma mugavustsoonist

Oleme kõik juba pikka aega olnud väga mugavalt virtuaalsed. Kõik tuuakse koju kätte – koolitused, seminarid, toidukaup, riidekaup, absoluutselt kõik. Virtuaalassistendid liiguvad päeva jooksul minimaalselt, kui seda just kalendrisse ei planeeri. Kliendikohtumised tehakse veebis, sugulastega ja sõpradega suheldakse mitte isegi telefonis rääkides, vaid Messengeris kirjutades. Meie vahetu kontakt ja suhtlemine, kuhu on kaasatud nii kehakeel, miimika, hääl kui hääletoon, on muutunud peaaegu olematuks. Sest me töötame virtuaalselt. Kes läheb veel pärast tööd trenni või kellegagi kohtuma, super! Seepärast on väga hea ka kolleegidega vahel päriselus kohtuda ja kasvõi lihtsalt jutustada või jagada kogemusi näiteks selles osas, et kuidas keegi oma töö- ja eraelu logistikat haldab. 🙂

 

Kohtumised ja ühisüritused on suurepärane võimalus ka VA-le, kes on tegutsenud juba pikka aega ja sooviks oma töös järgmisele tasemele liikuda

Võib juhtuda, et pidevalt üksi töötades on ta paigalseisu jäänud ja võib-olla hädas isegi klientide leidmise või oma teenuste väljatöötamisega. Teiste VA-de kaudu võib tulla ka kliente ja soovitusi, kuidas saaksid oma teenust või pakkumist paremaks teha. Kõrvaltvaataja värske pilk toob alati kasu!

 

SEITSE PÕHJUST, MIKS PEAKSID OMA VIRTUAALSETE KOLLEEGIDEGA KA MITTEVIRTUAALSELT KOHTUMA

 1. Kohtumistest võib sündida huvitav koostöö või meeskond, mis omakorda võimaldab pakkuda ettevõtetele paremat teenust – meeskonnatöö jõud.

 2. Ühisüritustel osalemine ja teiste VA-dega inimeste teadlikkuse tõstmine sellest teenusest ja tööst toob juurde kliente.

 3. VA võrgustiku kaardistamine ja teadlikkus, kelle poole, millega seoses pöörduda.

 4. Kuulumine võimsasse toetavasse VA kogukonda. See tunne, et sa ei ole üksi ja sul on alati kellegi poole pöörduda, eriti alustava VA puhul, on ülioluline.

 5. Hakkad nägema teisi VA-sid pigem mõttekaaslaste ja toetavate kolleegide või isegi koostööpartneritena, mitte niivõrd konkurentidena. Näed võimalusi ja suuremat pilti.

 6. VA-de füüsilisest kohtumisest võib sündida ka mõni muu ühine projekt, mis on seotud näiteks hoopis kellegi ühise hobiga .

 7. Füüsiline kokkusaamine pakub vaheldust ja võimalust tulla välja oma mugavustsoonist.

 

VÕIMALUSED TEISTE VIRTUAALASSISTENTIDEGA KOHTUMISEKS JA TUTVUMISEKS

 

 • Iga-aastasel Virtuaalassistentide päeval osalemine.

 • Liitumine Facebooki grupiga VAde TUGIGRUPP, kus on kindlalt vaid tegutsevad ja alustavad virtuaalassistendid, mitte ettevõtjaid, kes assistenti otsivad. See on turvaline koht, kus kõik saavad küsida küsimusi, Facebooki funktsioone katsetada ja koos õppida. Lisaks jagada teineteisega teadmisi erinevatest võimalustest ja programmidest, saada abi ning jagada kogemusi. Seal ei pea kartma, et küsid mõne rumala küsimuse, sest VA ju teab, et rumalaid küsimusi ei ole olemas. 🙂

 • Liitumine Liina Ostumaa Facebooki grupiga Eesti virtuaalsed assistendid või Virtuaalsete assistentide klubiga.

 • Osalemine tööalastel kursustel ja väljakutsetel, kus kindlasti võiks kasutada ka vastutuspartneri võimalust. Just nii kohtusin ka mina kahe vägeva VA-ga, kellega saime päriselus kokku ja sündis idee tähistada Virtuaalassistentide päeva igal aastal füüsilise kokkusaamisega.

 • Oma piirkonna VA-dega kohtumine. Väljakutsetel osalevate VA-dega suheldes ja vastutuspartneriga koostööd tehes on võimalik, et leiad oma elukoha lähedase VA-de võrgustiku, kellega kokku saada ja suhelda ning miks mitte ka koostööd teha.

Jaga seda blogipostitust

Kommentaarid:

Jaga seda blogipostitust

Kommentaarid:

Jäta kommentaar